icon Firma Usługowo-Konsultingowa QUALITY Adam Wieszołek 42-620 Nakło Śląskie ul. Górna 4

Oprócz działalności związanej z budownictwem, prowadzimy kompleksowe szkolenia w zakresie:

- zasad produktywności oraz TQM
- rozwiązywania problemów celem doskonalenia firmy
- systemów zarządzania wg norm ISO
- warsztaty szkoleniowe
- auditor wewnętrzny systemu zarządzania

 

Konsultacje w zakresie budowanych systemów zarządzania:

- usługi doradcze
- konsultacje ekspertów
- nadzór nad wdrażaniem systemów
 

Korzyści wynikające z systemu zarządzania jakością:
- przejrzystość procesów
- koncentracja na aspektach istotnych dla bezpieczeństwa i jakości wyrobu
- akceptacja produktów i firmy przez Klienta
- międzynarodowe uznanie systemów certyfikowanych
- terminowość dostaw
- obniżenie kosztów z tytułu reklamacji i odpowiedzialności za produkcję
- niższe koszty wytwarzania, większa rentowność
- sprawniejsze zarządzanie
- zapewnienie stałej i powtarzalnej jakości
- skuteczniejsza realizacja celów przedsiębiorstwa
- większe zaangażowanie pracowników, podnoszenie ich kwalifikacji, tworzenie klimatu dla integracji pracowników z celami przedsiębiorstwa
- otwarcie nowych możliwości rynkowych
- konkurowanie na równi z większymi organizacjami np. składanie ofert oraz uczestniczenie w przetargach.

Szukasz profesjonalnej i dokładnej firmy budowlanej? Skontaktuj się z nami icon